Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Ngũ Quả Ngày Tết

Túi Nguyên Liệu : Tham gia đánh quái tại Mạc Cao Quật 

Mâm Bạc : Tham gia hoạt động cá nhân và Boss Hoàng Kim Môn Phái

Mâm Vàng : Tham gia Tống Kim TOP 1 đến 20 có thể nhận được , Win mật phòng Vượt Ải 50 Cái , Win Viêm Đế 30 Cái , Long Cửu Thiên 15 Cái

Mâm Bạc Ngũ Quả : 1 Nải Chuối + 1 Trái Hồng + 1 Dừa + 1 Đu Đủ + 1 Sung + 1 Mâm Bạc + 2 Tiền Đồng + 20 Vạn

Mâm Vàng Ngũ Quả : 2 Nải Chuối + 2 Trái Hồng + 2 Dừa + 2 Đu Đủ + 2 Sung + 1 Mâm Mâm Vàng + 5 Tiền Đồng + 20 Vạn

* Mốc Mâm Vàng Ngũ Quả 

- 500 : 10 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 1000 Chân Nguyên Đơn , 1000 Tử Thủy Tinh , 1000 Lam Thủy Tinh , 50 Hành Hiệp Lệnh , 100 Lệnh Bài Boss , 1 trong 2 Mảnh Nhẫn Vô Danh

- 1500 : 20 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 2000 Chân Nguyên Đơn , 2000 Tử Thủy Tinh , 2000 Lam Thủy Tinh , 100 Hành Hiệp Lệnh , 200 Lệnh Bài Boss , 1 trong 2 Mảnh Nhẫn Vô Danh

- 3000 : 30 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 3000 Chân Nguyên Đơn , 3000 Tử Thủy Tinh , 3000 Lam Thủy Tinh , 150 Hành Hiệp Lệnh , 300 Lệnh Bài Boss  , 1 trong 2 Mảnh Nhẫn Vô Danh

- 5000 : 40 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 4000 Chân Nguyên Đơn , 4000 Tử Thủy Tinh , 4000 Lam Thủy Tinh , 200 Hành Hiệp Lệnh , 400 Lệnh Bài Boss , 1 Minh Phượng Kim Bài , 1 trong 2 Mảnh Nhẫn Vô Danh

- 7000 : 50 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 5000 Chân Nguyên Đơn , 5000 Tử Thủy Tinh , 5000 Lam Thủy Tinh , 250 Hành Hiệp Lệnh , 500 Lệnh Bài Boss  , 2 Minh Phượng Kim Bài , 1 trong 2 Mảnh Nhẫn Vô Danh

- 10000 : 50 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 10000 Chân Nguyên Đơn , 10000 Tử Thủy Tinh , 10000 Lam Thủy Tinh , 250 Hành Hiệp Lệnh , 1000 Lệnh Bài Boss  , 3 Minh Phượng Kim Bài , 2 trong 2 Mảnh Nhẫn Vô Danh , 1 Tín Vật Vàng 10K

* Mốc Mâm Bạc Ngũ Quả 

- 500 : 5 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 500 Chân Nguyên Đơn , 500 Tử Thủy Tinh , 500 Lam Thủy Tinh , 20 Hành Hiệp Lệnh , 50 Lệnh Bài Boss

- 1500 : 10 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 1000 Chân Nguyên Đơn , 1000 Tử Thủy Tinh , 1000 Lam Thủy Tinh , 40 Hành Hiệp Lệnh , 100 Lệnh Bài Boss

- 3000 : 15 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 1500 Chân Nguyên Đơn , 1500 Tử Thủy Tinh , 1500 Lam Thủy Tinh , 60 Hành Hiệp Lệnh , 150 Lệnh Bài Boss

- 5000 : 20 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 2000 Chân Nguyên Đơn , 2000 Tử Thủy Tinh , 2000 Lam Thủy Tinh , 80 Hành Hiệp Lệnh , 200 Lệnh Bài Boss

- 7000 : 25 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 2500 Chân Nguyên Đơn , 2500 Tử Thủy Tinh , 2500 Lam Thủy Tinh , 100 Hành Hiệp Lệnh  , 250 Lệnh Bài Boss

- 10000 : 50 Bánh Tiềm Năng , Kĩ Năng , 5000 Chân Nguyên Đơn , 5000 Tử Thủy Tinh , 5000 Lam Thủy Tinh , 150 Hành Hiệp Lệnh , 500 Lệnh Bài Boss  , 1 Minh Phượng Kim Bài , 1 trong 2 Mảnh Nhẫn Vô Danh  , 1 Tín Vật Bạc 10K

* Túi Quà Năm Mới : Tín Vật Vàng 10K + Tín Vật Bạc 10K + 30.000 Xu

- Sử Dụng Nhận 1 trong các vật phẩm sau : 100 Mảnh Siêu Quang , Phi Phong Kình Thiên 0 Sao , Phi Phong Khấp Thần 10 Sao , Bộ Trang Bị Minh Phượng , 5 Đằng Long Chi Huyết

 

 

 

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Anh Em Võ Lâm - Nơi Đam Mê Giải Trí Của Anh Sao Ngày Dài Làm Việc không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster